Pályázat Fábiánháza Gondozási Központ – Intézményvezetõ

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fábiánháza Község Önkormányzati Képviselő-testület
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Fábiánháza Gondozási Központ Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, végzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Felsőfokú képesítés, Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség,
– Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve az egészségügyi ellátást területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– Szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzése,
– Büntetlen előélet,
– Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– fábiánházi helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– a képesítést igazoló okiratok másolata,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázatban résztvevők megismerhetik,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Miklós jegyző nyújt, a 06-44/545-050-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Fábiánháza Község Önkormányzati Képviselő-testület címére történő megküldésével (4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 492/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
– Személyesen: Tóth Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a meghallgatást követő ülésen dönt a pályázat elbírálásáról. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén, az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kitöltésével. Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.fabianhaza.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 13.

Skip to content