Fábiánháza Község 22/2006. (V.31.) KT határozattal elfogadott településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006. (VI. 01.) rendeletének módosítása az alábbi 3 területrészre vonatkozóan

Kossuth utca – Rózsavölgy utca – belterületi határ – Dankó Pista utca – Micsurin utca – tervezett kiszolgáló út – és a Hársfa utca
a Petőfi Sándor utca, 417 hrsz-ú kegyeleti park, belterület határ, 0315 hrsz-ú út, 0293/2 hrsz-ú út, a 0293/1 hrsz-ú és a 0287 hrsz-ú árok, a 0283 hrsz-ú és a 0289 hrsz-ú út, a 0291 hrsz-ú út és a belterület határ a 0383/2 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 0370/1 hrsz-ú út – 0354/2 hrsz-ú út – 0385/1 hrsz-ú árok – és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészekre
 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
Fábiánháza Község Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a fenti területrészekre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 36. § szerinti teljes eljárás keretén belül kerül lefolytatásra.A módosítás célja:
A.) Az Önkormányzati módosítás esetén az utcaszabályozás felülvizsgálata az óvoda bővítés, mint önkormányzati fejlesztés érdekében, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatali észrevételnek megfelelő HÉSZ korrigálás.
B.) A BAROMFI-COOP Kft. a település belterületétől délre (a 0292 hrsz-ú ingatlanon) a 4918. számú országos mellékút (Mérk, Vállaj) melletti volt telephelyen baromfinevelő telepet szeretne létesíteni a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Ezen fejlesztési szándékkal összefüggésben a 368, 369 hrsz-ú ingatlanok esetében kereskedelmi, szolgáltató tevékenységre alkalmas telephely kialakításának igénye merült fel. Ez a területfelhasználás biztosítja azt is, hogy a mezőgazdasági üzemi területtől 300 méter távolságban új lakóépület elhelyezésére ne legyen lehetőség, így a későbbiekben környezetvédelmi jellegű probléma nem merül fel.
C.) A SZALKA-TEAM Kft. a település észak-keleti részén már meglévő, működő telephelyét (a 0382/31 hrsz „b” telephely alrészlete, a 382/12, a 0382/27 hrsz-ú ingatlan „a” alrészlete, a 0382/24 „b” alrészlete, a 0382/20, és a 0382/30 hrsz-ú ingatlanok) kívánja fejleszteni, illetve a későbbi fejlesztési elképzeléseit megalapozni a módosítással.Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Fábiánháza Község képviselő-testület által a 6/2017.(IV.07.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 2.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint a mellékletként feltöltött telepítési tanulmánytervekben foglaltakkal kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül – azaz 2017. május 9-től 2016. május 30-ig – szíveskedjen azokat megtenni.Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:
– a papír alapú adatlap Fábiánháza Község Polgármesteri Hivatal címére / 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A./ történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
– az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a hivatal@fabianhaza.hu mail címre.
(az adatlap a honlapról letölthető)
Kapcsolódó dokumentumok:
Telepítési tanulmánytervek
Tanulmányi terv I.
Tanulmányi terv II.
Tanulmányi terv III.A fentiekben rögzített területrészekre vonatkozó módosításokkal kapcsolatos lakossági fórum:
időpontja: 2017. május 19. (péntek) 1100,
helyszíne: 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.(Községháza épülete) Tárgyaló

 

 

Skip to content