HIRDETMÉNY

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről – előzetes tájékoztató

Fábiánháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete eleget kíván tenni a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: törvény) azon előírásának, hogy legkésőbb 2017. okt. 1. napjáig megalkotja a településkép védelmi rendeletét.

Ennek megfelelően a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.

A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig azt, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.

Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza Fábiánháza község (településképi, építészeti stb.) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.

Az Önkormányzat különös hangsúlyt fektet a kézikönyv és településképi rendelet társadalmi egyeztetésére, ezért a helyi polgárok aktív részvételére számít. Ennek elő feltételeként megalkotta a partnerségi egyeztetés helyi szabályait.

A partnereket Fábiánháza község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (IV.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A Partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek,

− a papír alapú adatlap Fábiánháza Község Polgármesteri Hivatal címére / 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A./ történő megküldésével, személyes leadásával, vagy

− az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a hivatal@fabianhaza.hu mail címre. (az adatlap a honlapról letölthető)

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéshez kapcsolódó javaslatok, észrevételek, vélemények benyújtására ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül – 2017. július 5-től 2017. július 26-ig van lehetőség. A szóbeli tájékoztatás érdekében LAKOSSÁGI FÓRUM kerül megrendezésre, melynek

IDŐPONTJA: 2017. július 14.(péntek) 1500

HELYSZÍNE: 4354 FÁBIÁNHÁZA, KOSSUTH U. 25/A.

(KÖZSÉGHÁZA ÉPÜLETE) TÁRGYALÓ

 

Kelt: Fábiánháza, 2017. július 4.

Gyarmati Endre sk.
polgármester

Skip to content