TÁJÉKOZTATÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS TÁRGYÁBAN (véleményezési szakasz)

Fábiánháza Község Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Fábiánháza Község 22/2006. (V.31.) KT határozattal elfogadott településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006. (VI. 01.) rendelet módosításának előzetes tájékoztatási szakasza

  1. a belterület határ, Dankó Pista utca, Micsurin utca, tervezett 12 méter szabályozási szélességű kiszolgáló út (Hársfa utca), Kossuth utca, Rózsavölgy utca által határolt területrészre,
  2. a Petőfi Sándor utca, 417 hrsz-ú kegyeleti park, belterület határ, 0315 hrsz-ú út, 0293/2 hrsz-ú út, a 0293/1 hrsz-ú és a 0287 hrsz-ú árok, a 0283 hrsz-ú és a 0289 hrsz-ú út, a 0291 hrsz-ú út és a belterület határ,
  3. a 0383/2 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 0370/1 hrsz-ú út – 0354/2 hrsz-ú út – 0385/1 hrsz-ú árok – és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészekre.

 

Amennyiben a véleményezési szakaszban

a belterület határ, Dankó Pista utca, Micsurin utca, tervezett 12 méter szabályozási szélességű kiszolgáló út (Hársfa utca), Kossuth utca, Rózsavölgy utca által határolt területrészre vonatkozó településrendezési eszköz egyszerűsített eljárás keretében történő módosításával kapcsolatban kíván észrevételt tenni véleményt nyilvánítani, úgy ezen közzététel megjelenésétől számított 17 napon belül – azaz 2017. augusztus 19-től 2017. szeptember 5-ig,

a másik két területrészt érintő településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő módosításával kapcsolatban észrevételt, javaslatot tenni, illetve véleményt nyilvánítani, ezen közzététel megjelenésétől számított 30 napon belül – azaz 2017. augusztus 19 -től 2017. szeptember 18-ig az alábbi módon lehet:

 

− a papír alapú adatlap Fábiánháza Község Polgármesteri Hivatal címére / 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A./ történő megküldésével, személyes leadásával, vagy

− az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a hivatal@fabianhaza.hu mail címre.

(az adatlap a honlapról letölthető)

Tájékoztatom, hogy a módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció az alábbi linken érhető el: http://www.fabianhaza.hu, valamint a Községházán a jegyzői irodában megtekinthető.

 

A fentiekben rögzített területrészekre vonatkozó módosításokkal kapcsolatos lakossági fórum:

időpontja: 2017. augusztus 28. (hétfő) 900

helyszíne: 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.(Községháza épülete) Tárgyaló

 

Mellékletek:
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS – véleményezési dokumentáció
TELJES ELJÁRÁS – véleményezési dokumentáció

Skip to content