Közmeghallgatás december 29-én (pénteken)

Fábiánháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2017. december 29-én (pénteken) 9:00 órától 11:00 óráig a Községháza épületében.

A közmeghallgatás témája:

Lakosságot érintő közérdekű kérdések.

A képviselő-testület kéri a lakosságot, valamint a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy a KÖZMEGHALLGATÁSON minél nagyobb számban vegyenek részt és közérdekű kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék a képviselő-testület munkáját.

Fábiánháza, 2017. december 22.

Gyarmati Endre sk.
polgármester

Közérthető összefoglaló

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG – Településképi Arculati Kézikönyv

A néhány éve meghirdetett új Nemzeti Építészetpolitika megalkotói számos ponton tűztek ki új célokat, várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv.
A Település számára elkészített Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse. A kézikönyv készítése során figyelembe lett véve az, hogy a helyiek milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék a település építészeti arculatát, kultúráját.Ennek során az is fel lett tárva, hogy az épített környezetünk egyes elemei, épületei közül mit tekinthetünk a helyi identitás szempontjából örökségnek.
A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképi egymástól jól elkülönülő településrészek és azok arculati jellemzői, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak.
Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jövőt is megalapozó tudatosságig, melynek a jelen kézikönyv hasznos segítője kíván lenni. Mindezt az épület és környezete, az utcakép, az utcák terek, az erdészeti, mezőgazdasági, természetvédelmi területek számbavételével biztosítja.

Tovább…

Tájékoztató a háziorvosi ügyeleti ellátás rendjének változásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 1-től megváltozik a háziorvosi ügyeleti ellátás rendje az alábbiak szerint:

  1. A háziorvosi ügyeletet a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény fogja működtetni.
  2. Az ügyelet telephelye: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
  3. A Központi Ügyelet szolgálati ideje:
  • hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig
  • hétvégén szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig
  • munkaszüneti napokon reggel 8 órától a munkaszüneti napot követő első munkanap reggel 8 óráig.
  • a házi gyermekorvosi ügyelet hétvégén illetve munkaszüneti napokon reggel 8 órától este 20 óráig.

 

  1. A Központi Ügyelet telefonszáma: 06-44-310-020

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden olyan esetben, amikor a beteg ügyeleti ellátása indokolt, akkor az ügyelet a 2. pontban meghatározott telephelyen, illetve a 4. pontban megadott telefonszámon lesz elérhető, és az ügyeleti szolgálatba beosztott háziorvos Mátészalkáról fog kiszállni a beteghez.

A Központi Ügyelet 2018. évi ügyeleti beosztásáról –tehát azt, hogy az ügyeleti időben melyik orvos teljesíti az ügyeletet- a működtető Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény hamarosan tájékoztatni fogja a településeket, amelyről természetesen a fábiánházi lakosságot haladéktalanul tájékoztatjuk.

Fábiánháza, 2017. december 13.