Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal “Jegyző” munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ban valamint a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Egyetem vagy főiskolai igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
• Jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
• 6 hónap próbaidő vállalása,
• Legalább háromévi közigazgatási gyakorlat és szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jegyzői munkakörben szerzett tapasztalat,
• Önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat,
• Választási eljárás ismerete,
• ASP rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális:közszolgálati tv. alapján) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
• Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
• Szakmai tapasztalatokat igazoló dokumentumok másolata,
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
• Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról,
• Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Fh/1855-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
• Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírásnak megfelelő érvényes pályázatok alapján a nyertes pályázó kinevezéséről a Polgármester (ek) dönt/döntenek, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati határidő lejártát követően az érvényesen pályázó jelölteket a települések polgármesterei személyes interjú keretében meghallgatják.A meghallgatást követően valamennyi pályázót értesítik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.fabianhaza.hu – 2020. november 19.

Skip to content