LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra. Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.
Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze
legkésőbb 2022. szeptember 28-án 16.00 óráig hivatalunk felé az innen letölthető nyomtatvány kitöltésével.
A határidő jogvesztő, a később felmerülő igényeket nem áll módunkban továbbítani. Egy háztartással összefüggésben
egy személy élhet igénybejelentéssel.
Továbbá felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy ezen igényfelmérés nem jelent későbbi automatikus támogatást, illetve a felmérés nem a szociális célú tüzelőanyag támogatásra vonatkozik.

Fábiánháza, 2022. 09. 19.

Gyarmati Endre
polgármester

Skip to content