Tájékoztatás többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentéséről

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal
4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.
Tel. fax: 44/545-050, 44/545-051.
E-mail: hivatal@fabianhaza.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség van a többgenerációs családi házakban élő családok számára is a rezsicsökkentett gázár igénybevételére abban az esetben, ha az általuk lakott ingatlanban legfeljebb 4 (négy ) egymástól elkülönülő, azaz önálló lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkeznek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eljárás kérelem alapján indul. A Jegyző helyszíni szemle után hatósági bizonyítványt állít ki az önálló lakóegységek számáról, mely hatósági bizonyítványt és a hozzá kapcsolódó nyilatkozatot, a fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz. A szolgáltató a benyújtást követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt. A hatósági bizonyítvány kizárólag azokra az önálló lakóegységekre kérelmezhető , amelyek megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 .(XII.20.) Korm.rendelet 105.§-a szerinti lakás meghatározásnak.

Lakás
105. §
(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását — kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést — és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.” A visszaélések megelőzése érdekében a jogszabály egyfelől a jegyző — szolgáltatói jelzésre lefolytatandó — hatósági ellenőrzését írja elő, másfelől az építésügyi hatóság (mint felügyeleti szerv) eljárását is lehetővé teszi.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményes földgázmennyiséget a versenypiaci tarifa másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználónak a földgázszolgáltató felé megfizetnie.

Fábiánháza, 2022. szeptember 21.

Báthori Gábor
jegyző

Skip to content