ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

(Közszolgállás sorszám: 9499)

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jelen pályázati felhívás a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményeknél intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányul. A vezetői megbízás határozott időre szól: 2023. július 1. – 2028. június 30. A vezetői beosztással történő megbízáshoz szükséges közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a betöltendő munkakör: esetmenedzser. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények integrált szervezeti formában működik, az intézmény által biztosított szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, hajléktalan személyek átmeneti szállása, gyermekjóléti szolgáltatás: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás. (Az intézmény honlap címe: www.eszimateszalka.hu). Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok: az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, irányítása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért; irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért. Felelős a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséért, valamint gondoskodik azok betartásáról; beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Tovább…

Skip to content