A SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály hirdetménye

SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Ügyiratszám: 256803/2/2023
Tárgy: Felhívás adategyeztetésre hirdetményi
Ügyintéző: Biró Nikolett
Telefon: 06-44-500-650

HIRDETMÉNY
Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2. ) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan- nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé:

A hirdetmény közlésének/kifüggesztésének napja: 2023. június 50.

A hirdetmény levételének napja: 2023. szeptember 28.

Az eljáró hatóság megnevezése: Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.

Az ügy száma: 256803/2/2023

Az ügy tárgya: Adategyeztetési eljárás a közhiteles ingatlan- nyilvántartásból hiányzó természetes személyazonosító adatok pótlása céljából

Ügyfél neve (természetes személyazonosító adatai): — Baksa Bálintné Harcsa Emilia

Ügyfél utolsó ismert lakcíme: 4354 Fábiánháza, Kossuth utca 105

Az eljárás megindításának napja: 2023.03.14.

Az ügyben érintett helyrajzi szám(ok):
Fábiánháza külterület 0118/1
Fábiánháza külterület 0118/24
Fábiánháza külterület 0118/4
Fábiánháza külterület 0118/5
Fábiánháza külterület 0121/7
Fábiánháza külterület 0121/10
Fábiánháza külterület 0166/10
Fábiánháza külterület 0180/1
Fábiánháza külterület 0290/1
Fábiánháza külterület 0392/23
Fábiánháza külterület 0392/21
Tiborszállás külterület 0148/2

A jelen hirdetmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal elektronikus tájékoztatására szolgáló honlapján (www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-beregihirdetmeny) valamint a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon kerül közzétételre.

Az ingatlanügyi hatóság felhívja azon személyeket, akiknek tudomása van a fent felsorolt ingatlantok) vonatkozásában tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatiról, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezen adatokat az esetlegesen rendelkezésére álló iratok csatolása mellett a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.) jelentse be.

Amennyiben az adategyeztetés jelen eljárás keretében nem vezet eredményre, az ingatlanugyi hatóság annak megállapítása mellett, hogy az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható az ingatlan(ok) tulajdoni lapjára feljegyzi a tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét.

Mátészalka, 2023. június 21.

Román István
főispán
nevében és megbízásából:

Bíró Nikolett
ing.nyilv.ügyintéző

Értesülnek:
1 FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4354 FÁBIÁNHÁZA Kossuth utca 25/A.
2 Irattár Helyben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
4700 Mátészalka Kölcsey utca 2, 4701 Mátészalka Pf:3 Telefon:44/500-650 Fax:44/500-651
E-mail: mateszalka foldhivatakoszabolcs.gov.hu Honlap: http:/www.kormanyhivatal.hu

Skip to content