Tájékoztató “téli rezsicsökkentéssel” kapcsolatos intézkedésekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető ide kattintva, vagy a Fábiánházi Közös önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél (4354 Fábiánháza, Kossuth L. u. 25/A ).
Az igénybejelentő lapokat személyesen, vagy postai úton a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal címére szíveskedjenek eljuttatni.
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.
Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.

Fábiánháza, 2018. augusztus 6.
Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal

Sajtóközlemény

2018.március 13.

Nagykálló Város Önkormányzata

Humán szolgáltatások fejlesztése nagykállóban és térségében”

Nagykálló Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel. 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, 493.709.157 Ft támogatási összegű projekt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

Tovább…