Közmeghallgatás 2018. december 28.

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2018. december 28-án (pénteken) 09.00 órától – 12.00 óráig a községháza épületében.

A közmeghallgatás témája:

Lakosságot érintő közérdekű kérdések.

A képviselő-testület kéri a lakosságot, valamint a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy a KÖZMEGHALLGATÁSON minél nagyobb számban vegyenek részt és közérdekű kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék a képviselő-testület munkáját.

Fábiánháza, 2018. december 20.

Gyarmati Endre sk.
polgármester

HIRDETMÉNY

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről – előzetes tájékoztató

Fábiánháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete eleget kíván tenni a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: törvény) azon előírásának, hogy legkésőbb 2017. okt. 1. napjáig megalkotja a településkép védelmi rendeletét.

Ennek megfelelően a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.

A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig azt, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.

Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza Fábiánháza község (településképi, építészeti stb.) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.

Tovább…

Skip to content