2012. év III. szám 2012. december 19.
Tisztelt Lakosság!

- Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. november 30-i ülésén elfogadta a 2012. évi gazdálkodás háromnegyed-éves tájékoztatóját, a 2013. évi költségvetési koncepciót és a szociális helyi rendeletet.

- Aláírásra került a helyi önkormányzat és a Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás a 2013. január 1-től létrejövő Mátészalkai Járási Hivatal ügyében. A megállapodás tárgya a járáshoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdon ingyenes használati jogát és a feladatokat ellátó álláshelyek számát tartalmazza.

- Az önkormányzatok adósságkonszolidációja keretében a 2012. december 12-ig fennálló folyószámla és munkabér hitelünk átvállalása közel 40 millió forint értékben megtörtént melynek pénzügyi tranzakciója december 28-ig fog realizálódni.

- Köznevelési intézményünk (általános iskola) fenntartását és működtetését 2013. január 1-től teljes egészében a Magyar Állam végzi.

- A bio- és megújuló energia felhasználásra kiírt „Kazán” program keretében sikeresen pályáztunk a polgármesteri hivatal és az óvoda fűtéskorszerűsítésére. A hivatalra 8 millió Ft-ot, az óvodára közel 5 millió Ft-ot nyertünk. Ebből kazánokat tároló helyiségeket, kazánokat fogunk felújítani és átállunk a fa tüzelésre.

- A START közmunka program keretében, pályázati pénzből (100 %-os támogatottság) vásároltunk egy SPC 4 soros vetőgépet 1.783.600.-Ft és egy nyesedékzúzót 812.800.-Ft értékben.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan a Katolikus Karitásztól 267 háztartás kapott élelmiszercsomagot (liszt, tarhonya, vaníliáskarika)

- Településünkre vonatkoztatva pályázatok kerültek beadásra két 12 férőhelyes lakóotthonra, tanodára, illetve a katolikus és a református templomra melyek elbírálása folyamatban van.

- A szociális tűzifa programban Fábiánháza 93 m3 tűzifához (1.653.540.-Ft értékben) fog jutni. A fa kitermelése a jövő évtől indul és ezután kapják meg a rászoruló családok.

- Megkezdődött és hamarosan befejeződik a „Makkosi” volt szeméttelep rekultivációja. Ezen belül szelektálják és elszállítják a felhalmozott szemetet majd fásítják a területet.

- A Magyar Vöröskereszt véradást szervezett, melyen 33 önkéntes jelent meg.

- Mindenszentek alkalmára temetőinket közmunkásaink nagy gondossággal kitakarították és megtisztították.

- Az Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság térségünkre december 4-én sziréna riadót rendelt el, mely alkalmával a riasztórendszer működőképességét tesztelték.

1 | 2