2013. év III. szám 2013. június 19.
Fábiánházai Hírmondó
Szerkesztette: Fábiánháza Község Önkormányzata
Társszerkesztő: Papp László nyugdíjas pedagógus


Megújúlt Fábiánháza főutcája

A Mátészalka –Vállaj útvonal felújítása keretében Fábiánházán a Kossuth és Petőfi utca is új burkolatot kapott. A munkálatok kezdetén a tevékenység irányításával, László Jánossal váltottunk néhány szót. Milyen sorrendben és ütemben végzik a felújítást?
-L.J.: Első teendőnk a kátyúzás,majd a padkák alapozása durva zuzalékkal. Ezután az aszfalt terítése következik,majd a padka végleges kiképzése,melyet a mérnöki tervezésnek megfelelően végzünk el.
Ezen kívül milyen egyéb felújításokat végeznek még el?
-L.J.: A burkolat javítással párhuzamosan a vízelvezetést is tökéletesítjük. Vízelvezető csatornaelemeket fektetünk le, rendbe hozzuk az árkokat. A patak feletti hidat felújítjuk, a nagyecsedi elágazásnál rendbe hozzuk az átereszt. További tájékoztatást Németh Zsolttól,a Magyar Közút Nonprofit Zrt műszaki főmunkatársától kaptunk. Mennyi a felújítás költsége?
-N.Zs.: Az összköltség 1.217.116.000 Ft. Ebből a fábiánházi szakasz ktg.e 165.000.000 forint,tengelyterhelése 11,5 t, a teljes körű jótállás időtartama 3 év.
Megjegyzendő még, hogy a szerződésben foglaltakon felül,- ahol szükséges volt a bejáratokat is felújította a cég, melyet köszönettel fogadtunk. Fábiánháza Polgármesteri Hivatala viszonzásul ingyen biztosított a gépek részére parkolási, padkázáshoz szükséges zúzott kövek és egyéb anyagok részére deponálási
lehetőséget.Szeretnénk megnyugtatni a tisztelt lakosokat,hogy a közeljövőben induló szennyvíz beruházással nem lesz az útburkolat felvágva.

Optikai hálózat épült

A T-Home beruházás keretében Mátészalka-Fábiánháza-Vállaj posta vonalon optikai hálózatot épített a kivitelező. A munkálatokról Oláh Bélát, a kivitelezés irányítóját kérdeztük. Ismertette, hogy a hálózat kiépítése 2005-ben kezdődött Nyíregyházán.2009-ben Nagyecsed került sorra. A Fábiánháza-Vállaj vonal kiépítés 2013. 05.21-én kezdődött,ami fenti községünkben 06.13-án befejeződött. Vállajon a tervezett befejezés 09.30-án várható,melyben kiépítésre kerül egy kabinet, mellyel megoldódik a leválás Nagyecsedről. A község mellékutcái továbbra is légkábelen kapják az internet, telefon-és TV szolgáltatást. A következő időszak nagy feladata lesz a mellékutcákra kiterjedő hálózat bővítés előkészítése.

Elnyert templom pályázataink
Görögkatólikus templom:


A fejlesztés első üteme során a Görögkatólikus templom részleges felújítása a cél. Legfontosabb feladat az épület csapadékvíz elleni védelme. Ez a tetőfedés cseréjével lesz megoldható. A felújítási munkák a jó állapotban lévő tornyokat nem érintik. A templomhajó és az apszis fölötti tetőszakaszon a horganyzott acéllemez tetőfedést, a tetőfedéshez kapcsolódó fekvőeresz-csatornákat, lefolyó csatornákat és eresz szegélyeket is el kell bontani. A fedés elbontása után a födém felső síkjában PE fólia takarást készítünk a csapadékvíz elleni védelem céljából.
1 | 2 | 3 | 4