2013. év IV. szám 2013. szeptember 3.
Fábiánházai Hírmondó
Szerkesztette: Fábiánháza Község Önkormányzata
Társszerkesztő: Papp László nyugdíjas pedagógus


Közmunka településünkön

Községünk területén több helyen tevékenykednek a jelenleg munkanélkülivé vált, segélyben részesülő de dolgozni akaró személyek közmunkán. E szerteágazó munkák irányítóitól – brigádvezetőktől- az alábbi tájékoztatást kaptuk.

Rost Istvánné brigádja: A mintegy 2800 négyszögöl nagyságú telephely rendbetételén kívül az alábbi munkákat végezték el: mák vetése – sikertelen kelés miatt a helyére babot vetettek és gondozták, sütőtök vetése, ápolása, burgonya vetése, kb. 1,5 ha tök gondozása, Előtelken paprika ültetése gondozása, besegítés az egyéb mezőgazdasági munkákba, közterületek gondozása, virágok ültetése locsolása.

Antal Pálné brigádja: Közterületeken szemét szedés, kukák ürítése, temető gondozása, óvoda területének tisztán tartása, virágok ültetése, burgonya válogatása csírátlanítása, káposzta pucolása, veteményezés, akácfa csemete kapálása, kultúrnövények ültetése , tárolásra előkészítés.

Vinis Éva brigádja: A többi brigádhoz csatlakozva , ill. önálló brigádként végezték munkájukat. Telephelyük az előteleki volt iskola. Legtöbb munkát ott végezték. A többi brigáddal karöltve 25.000 tő pritamin paprikát ültettek. Az első kapálás kivételével ők gondozták a közel egy holdas területet.
Lőkös Gusztávné brigádjához csatlakozva jelentős munkát végeztek a tájház kertjében, ill. Antal Pálné brigádjában a veteményezésben, növényápolásban.

Lökös Gusztávné brigádja: A brigád „ bázisa” a tájház, ill. a kert urborkása. Fő tevékenységük az uborka termesztése, ültetése, kapálása, locsolása, ritkítása, szedése, válogatása, bezsákolása. A brigád időnként más brigádokkal együtt tevékenykedik, ha a munka úgy kívánja. Természetesen ők is részt vesznek minden egyéb tevékenységben : zöldségfélék vetése, gazolása, betakarítása, közterületek tisztán tartása. A zöldségfélék betegség elleni permetezését külön férfi csapat végzi szakemberek irányításával.

Sajtós László brigádja: Előtelken 230 m árok ásása. 8 kapu bejárónál 50 db áteresz gyűrűt és 1800 db beton lapot építettek be. E tevékenység alkalmával 50 m3 sódert és 450 q cementet használtak fel. A Béke úton 6 bejáró támfalazást és 200 m árok tisztítását is elvégezték.

Lovas János brigádja: Tűzifa fűrészelése, hasgatása, 620 m árok ásása, 18 db átfolyó takarítása az Akácfa úton. A Micsurin úton 680 m árok és 19 átfolyó tisztítása. Közterületeken és arra rászoruló lakások portáin rendszeres kaszálás. A brigádban dolgozó nők a többi női brigáddal karöltve mezőgazdasági tevékenységekben vettek részt.

Zolcsák István brigádja: Tűzifa kitermelése, beszállítása, darabolása ( 10 gépes és 3 pótkocsi anyag). Uborka hálóhoz karók kitermelése, hegyezése, leverése. ( kb.800 db.) Uborka háló kifeszítése (kb. 3000 m) Dankó utca, Béke utca feltöltése.
1 | 2 | 3 | 4