2014. év II. szám 2014. október 08.
Fábiánházai Hírmondó
Szerkesztette: Fábiánháza Község Önkormányzata
Társszerkesztő: Papp László nyugdíjas pedagógus


Önkormányzati Hírek

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása, Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense elnevezéssel nyílt pályázat. Pályázati program megvalósításához 1 483 500,- Ft, azaz egymilliónégyszáznyolcvanháromezer-ötszáz forint vissza nem térítendő anyagi támogatásban részesült Fábiánháza Község Önkormányzata.

A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére. Fábiánháza Község Önkormányzata a fenti BM rendelet alapján támogatási igényt nyújtott be keménylombos tűzifa vásárlására. Igénylésünk pozitív elbírálása, és helyi rendelet megalkotását követően tájékoztatjuk a lakosságot az igénylés feltételeiről.

Fábiánháza Község Önkormányzata az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Az ösztöndíjpályázatra települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak 2014. november 7-ig.
- Kihelyezésre kerültek településünkön az évek óta hiányzó buszvárók. Kettő Fábiánházára, egy pedig Előtelekre. Az elkészült buszvárók nem csak lakosaink igényeit elégítik ki, hanem esztétikailag is javítják a település képet.
- Szeretnénk egy „Fábiánháza Anno” internetes oldalt elindítani, melyre régi fábiánházi fényképek kerülnének feltöltésre (ballagások, elsőáldozások, konfirmálások, családi-baráti képek, sportfotók stb). A képeket a balogh197528@totalcar.hu email címre lehet elküldeni, vagy személyesen hivatalunkba behozni

Közfoglalkoztatás.

A mezőgazdasági program keretében az önkormányzat tulajdonát képező területeken és a használatra felajánlott kertekben 60 főt foglakoztatunk. Feltétlen említést érdemel, hogy a programban 50 fő, kétszer 25 fős csoportban egyéves szakirányú képzésben vett részt és valamennyien eredményes vizsgát tettek.

A "hosszabb időtartamú"-nak nevezett hagyományos program keretében május 16-tól november 30-ig négy turnusban, változó létszámmal, átlagosan 20 főt foglalkoztat az önkormányzat. Ezzel a létszámmal végezzük folyamatosan a közterületek, intézmények, temetők ápolási, karbantartási munkáit (takarítás, fűnyírás, rendszeres szemétszedés stb). A festő szakmunkások alkalmazásával az óvoda és az iskola festésén túl ez évben a templomkertek kerítéseinek felújításával és festésével is hozzájárultunk a település arculatának javításához.
1 | 2 | 3 | 4 | 5