2016. év I. szám 2015. december 21.
Fábiánházai Hírmondó
Szerkesztette: Fábiánháza Község Önkormányzata
Társszerkesztő: Papp László nyugdíjas pedagógus


Önkormányzati hírek


A Mérki Ápoló- Gondozó Otthon férohely kiváltási projektje

999 117 200 Ft-os Európai Uniós támogatással valósul meg az (TIOP-3.4.1/A-11/1-2013-0002) kódszámú, A Mérki Ápoló- Gondozó Otthon férohely kiváltási projektre, melynek kedvezményezettje a Szociális és Gyermekvédelmi Foigazgatóság. A kedvezményezett 100 %-os támogatást nyert a beruházáshoz.
Kis létszámú, modern otthonokba költözhet a Mérki Ápoló- Gondozó Otthon több fogyatékkal élo lakója. A Szociális és Gyermekvédelmi Foigazgatóság fenntartásában muködo Mérki Ápoló- Gondozó Otthon lakói számára Mérk mellett Ököritófülpösön és Fábiánházán épültek kis létszámú lakóegységek, valamint egy lakócentrum. A korszeru intézmények lehetové teszik a bentlakók számára, hogy önállóbb életvitelt folytassanak, javuljanak az életkörülményeik, képesek legyenek szorosabb kapcsolatra a lakókörnyezetükkel, de a beruházásnak köszönhetoen lehetové válik az is, hogy a lakhatás és napközbeni tevékenységek jól elkülöníthetoek legyenek. A fejlesztés elosegíti a fogyatékkal élok társadalmi integrációját, a negatív sztereotípiák megszunését. Fábiánházán az egyedi illusztris külsovel rendelkezo két épület januárban kezdi meg muködését. Az eddig Mérken dolgozó fábiánházi gondozóinkból többen ezekben fogják végezni munkájukat.
Évtizedek sikertelen pályázását követoen 2013-ban aláírhatta öt település polgármestere a közösen elnyert szennyvízprojektet. A kivitelezés gyakorlati része november végén fejezodött be. A teljes projektzárásnak még vannak a jövo évre áthúzódó adminisztratív – pénzügyi vállalásai. Örömmel konstatálhatjuk, hogy zökkenomentesen valósult meg a kivitelezés és ezáltal is élhetobbé tehettük településünket lakosaink számára. Köszönjük a megértésüket, türelmüket és kitartásukat.
A 2016. évre kiírt Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében hat helyi, felsofokú tanintézményben tanuló fiatal részére nyújtunk anyagi támogatást 10 hónapon keresztül támogatásban részesültek.
A közmunka program és a hoszigeteloi szakképzés keretében jelentos anyagi ráfordítás nélkül sikerült megújítani és szigetelni a 70-es évek végén épült önkormányzati hivatalunk épületét. Nem csak energetikailag újult meg az épület, hanem küllemében is kellemes színfoltjává vált településünknek.
Önkormányzatunk a megfontolt racionális gazdálkodásának köszönhetoen önerobol Fábiánházán és Elotelken a „legrosszabb állapotban lévo belterületi útjait” zúzott kovel három méter szélességben, húsz cm vastagságban lekövezte. A Rákóczi közben 100 fm, Dankó utcán 300 fm, Lenin utcán 275 fm, Béke utcán 100 fm készült el.

Közfoglalkoztatás keretében 2015-ben járda készült a Kossuth utca teljes hosszában. A Felszabadulás utca és Petofi utca egyes szakaszaiban vízelvezeto árkok épültek. Közintézményeinket és az egyházi épületeket rákötöttük a szennyvízhálózatra.
1 | 2 | 3 | 4 | 5