2016. év II. szám 2016. április 28.
Fábiánházai Hírmondó
Szerkesztette: Fábiánháza Község Önkormányzata
Társszerkesztő: Papp László nyugdíjas pedagógus


Önkormányzati hírek


Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Rákóczi utca teljes hosszában gyalogos járdát építünk és folytatjuk a Petőfi utca csapadékvíz elvezető és derítő árkainak készítését

- A képviselő testület Fábiánháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
a.) tárgyévi költségvetési bevételét 383.373.000 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 383.373.000 Ft-ban állapította meg.
- A törvényi felhatalmazás alapján a korábbi évek során a közfoglalkoztatás programban keletkező bevételekből, Fábiánháza Község Önkormányzata megvásárolta a Fábiánháza Kossuth u. 184. sz. 1. hrsz-ú lakóházat és a 89. hrsz-ú ingatlant közfoglalkoztatási hasznosításra, továbbá önkormányzatunk bővítette gépjármű parkját egy FORD TRANSIT típusú tehergépjárművel, mely nagy segítséget nyújt a településképünk megújítására irányuló programok végrehajtásában.

Közfoglalkoztatás keretében végzett munkák a 2016-os évben


A mezőgazdasági programban ez évben is az uborkatermesztés lesz az 55 fős létszám tevékenységét leginkább meghatározó feladat. A 3000 folyóméterről 5000 folyóméterre növelt termőterületet új helyszínre az Önkormányzat szalkai úti ingatlanára telepítettük át és a korábbi fa támrendszert új betonoszlopokra cseréltük.
Az uborkatermeltető Petis- és Társa Kft részére ez évben 3000 m2 területen cseresznyepaprikát is termesztünk, melyhez a palántát is mi neveljük.
A helyi és egyéb értékteremtő programon belül működő betonelemgyártó brigád 8 fővel dolgozik. A március végén indult tényleges gyártó tevékenységünk során eddig 1200 db egész, 1500 db fél mederlapot és 180 db fűrácsot készítettek. A belvíz-program 20 fővel jelenleg a belterületi árkok mederlapozását végzi, ezt megelőzően a 8 db autóbuszváró térkövezését végezték.
A közút-programban működő brigád a belterületi utak padkázását végzi folyamatosan, s közben hamarosan járdát építenek a Rákóczi utca teljes hosszában.
A hosszabb időtartamú programban részt vevő közfoglalkoztatottak külön egy női és egy férfi brigádban dolgoznak. A nők a közterületeink, temetőink folyamatos ápolását és tisztán tartását végzik, a férfi brigád a külterületi árkok, útszélek cserjézését, tisztítását, az utak karbantartását valamint a közben képződő tűzifa beszállítását végzik.

Jakab Mihály
műszakvezető


Általános Iskola

A Magyar Kultúra Napja alkalmából – mely egyben Kölcsey Ferenc tiszteletére lett megrendezve-, prózaolvasó és versmondó versenyt rendeztünk. A résztvevők emléklappal lettek díjazva. Szintén kulturális program volt a népdalének verseny. E versenyen kimagasló eredményt ért el Budai Fanni 4. o., Horváth Beatrix 5. o. és Rostás Máté 6. osztályos tanuló. Ők oklevél díjazásban részesültek. A többi résztvevő emléklapot kapott. Április 11-től a 6. osztályosok úszóoktatáson vesznek részt.
1 | 2 | 3 | 4