Határozat egyéni kislistás jelöltek sorrendjének megállapításáról

Helyi Választási Bizottság

4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.

Tel.,fax: 44/545-050, 44/545-051.

E-mail: hivatal@fabianhaza.hu

——————————————–

Fábiánházi Helyi Választási Bizottság

47/2019. (IX.09.) sz.

h a t á r o z a t a

egyéni kislistás jelöltek sorrendjének megállapításáról

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 160. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni kislistás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. Kun Istvánné
 2. Finta József
 3. Horváth Ferenc
 4. Harcsa Zsolt
 5. Huszti István Miklós
 6. Lőkös Zsolt
 7. Veress Zoltán
 8. Fintáné Rézműves Katalin
 9. LőkösGusztávné
 10. Tóth Zoltán
 11. Rácz Endréné
 12. Veres Norbert Csabáné
 13. Fitos Imre
 14. Szilágyi József Zoltán
 15. Balogh László
 16. Sarka Lászlóné
 17. Tóth Attila
 18. Nagy Zoltán
 19. Lakatos Sándor
 20. Lakatos Károlyné
 21. Szántó Tamás
 22. Pintér Károly
 23. Zámbó Bertalan
 24. Papp László
 25. Budai Tamás
 26. Veres Zsolt

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

I.

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint „A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.”

A Ve. 160.§ (2) bekezdése szerint „A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelet (IM rendelet) 34. § (1) bekezdése szerint „A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.”

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választáson a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 26 egyéni kislistás jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része szerint állapította meg.

II.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM. rendelet 34.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Fábiánháza, 2019. szeptember 09.

                                                                                                                                             /:Majláth Istvánné:/

                                                                                                                                                  HVB elnöke