Határozat polgármester jelöltek sorrendjének megállapításáról

Helyi Választási Bizottság

4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.

Tel.,fax: 44/545-050, 44/545-051.

E-mail: hivatal@fabianhaza.hu

———————————————-

Fábiánházi Helyi Választási Bizottság

46/2019. (IX.09.) sz.

h a t á r o z a t a

polgármester jelöltek sorrendjének megállapításáról

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 160. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármester jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

  1. Gyarmati Endre
  2. Almási István Zsolt
  3. Farkas Frigyes Csaba

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

I.

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint „A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.”

A Ve. 160.§ (2) bekezdése szerint „A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelet (IM rendelet) 34. § (1) bekezdése szerint „A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.”

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választáson a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 3 polgármester jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része szerint állapította meg.

II.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM. rendelet 34.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Fábiánháza, 2019. szeptember 09.

                                                                                                          /:Majláth Istvánné:/

                                                                                                               HVB elnöke