Határozat roma nemzetiségi jelöltek sorrendjének megállapításáról

Helyi Választási Bizottság

4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.

Tel.,fax: 44/545-050, 44/545-051.

E-mail: hivatal@fabianhaza.hu

———————————————-

Fábiánházi Helyi Választási Bizottság

48/2019. (IX.09.) sz.

h a t á r o z a t a

roma nemzetiségi jelöltek sorrendjének megállapításáról

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 160. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a bejelentett és nyilvántartásba vett roma nemzetiségi jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. Balogh Szilveszter
 2. Mona Magdolna
 3. Rostásné Zámbó Tünde
 4. Rostás Sándor
 5. Fintáné Rézműves Katalin
 6. Rostás Gyula
 7. Zámbó Anna
 8. Finta József
 9. Lakatos Károlyné
 10. Lakatos Enikő Ibolya
 11. Lakatos Sándorné
 12. Lakatos Klaudia
 13. Lakatos Sándor
 14. Farkas Gábor Zoltán

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

I.

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint „A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.”

A Ve. 160.§ (2) bekezdése szerint „A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.”

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII.31.) IM rendelet (IM rendelet) 32. § (1) bekezdése szerint „A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.

A Helyi Választási Bizottság a nemzetiségi képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választáson a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 14 roma nemzetiségi jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része szerint állapította meg.

II.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM. rendelet 32.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Fábiánháza, 2019. szeptember 09.

                                                                                                                                             /:Majláth Istvánné:/

                                                                                                                                                  HVB elnöke