A képzések hatása: jobb közösség, munka – interjú Fábiánháza polgármesterével
„Az önkormányzat és a Türr István Képző és Kutató Intézet sikeres együttműködése leginkább az emberek személyiségfejlődésében mérhető le, mert abban óriási pozitív változás mutatkozik. Emellett többen ennek a fejlődésnek valamint az elsajátított tudásnak köszönhetően kaptak ismét munkát, hosszú időn át tartó sikertelen álláskeresési időszakot követően” – mondta Gyarmati Endre, Fábiánháza polgármestere, akivel a településen megvalósult képzések hatásairól beszélgettem.

Fábiánházán két kiemelt projekttel is jelen van a TKKI Nyíregyházi Igazgatósága; a TÁMOP-5.3.10 „Aktívan a Tudásért!” projektben eddig két képzés valósult meg (Kulcskompetenciák fejlesztése I + Háztartási ismeretek), 23-23 fő bevonásával. A jelenleg is zajló Kulcskompetenciák fejlesztése I + Mezőgazdasági ismeretek képzésen pedig 15-en vesznek részt. A TÁMOP-5.3.8-B „Aktívan a munkáért!” projektben pedig egy Alapkészségek fejlesztése képzés valósult meg 23 fő részvételével, illetve most zajlik egy Betanított hőszigetelő képzés, amiben 14-en tanulják a szakma alapjait.
A projektek közötti szinergiát mutatja, hogy a szakmai képzésben résztvevő hallgatók között vannak olyanok, akik korábban a TÁMOP-5.3.10-es projekt valamelyik kompetenciafejlesztő képzését már sikeresen elvégezték.
A volt hallgatók közül többen azóta már dolgoznak; van aki közmunkásként, és van aki az elsődleges munkaerőpiacon tudott elhelyezkedni. Sőt, a most képzésben lévők között is vannak akik ha végeznek, helyi vállalkozásoknál fognak majd dolgozni, többeket pedig az önkormányzat foglalkoztat majd a településen zajló felújításoknál.

„A településen élő emberek közül sokan nehéz helyzetben voltak és mikor megkerestek bennünket a TKKI munkatársai és ismertették a lehetőségeket, úgy éreztük mindenképp szeretnénk, ha a településünkön is indulnának képzések, mert már akkor tudtuk, hogy ennek lesz eredménye” – idézte fel a kezdeteket a polgármester. Mint mondta már az első csoportnál látni, érzékelni lehetett azt a változást, amit a képzés eredményezett. Ebben nagy szerepe volt a tanárnőnek, aki emberileg is kiváló személyiség és tudott hatni a hallgatókra. Így nem csak a tudásuk gyarapodott, hanem a jellemük is változott és azok az emberek, akik korábban a legtöbb dolog miatt csak háborogtak és elég nehéz természetük volt, amit az életben addig megélt kudarcaik is okozott, sírva búcsúztak a képzéstől.

„Az első csoport élményei aztán gyorsan elterjedtek a község lakosai között, így utána nagyon sokan szerettek volna képzésen részt venni” – mondta Gyarmati Endre, hozzátéve, hogy ezeket az igényeket nagyrészt sikerült is kielégíteni, köszönhető a TKKI Nyíregyházi Igazgatóságának. A képzések hatásairól szólva elmondta, hogy csak pozitív változásokról tud beszámolni, hiszen azok az emberek, akik a korábban a nehéz helyzetük miatt bezárkóztak – pszicho-szociális és a szó fizikai értelmében egyaránt – a képzéseknek köszönhetően ismét a közösség aktív tagjai lettek. A hallgatói csoportok maguk is közösséggé formálódtak és sokat javult az emberek egymáshoz való viszonya, az egymás közötti kapcsolata is.

„Ehhez már csak pluszként társul, hogy a tanultakat is alkalmazzák a volt hallgatók – úgy az otthonaikban, mint a munkában. Hiszen korábban többeknek csak a gyom nőtt a kertjében, most pedig konyhakerti növényeket nevelgetnek, és a mezőgazdaságban dolgoznak” – mutatott rá a településvezető, hozzátéve, hogy a munkájuk, a megszerzett tudásuk miatt ezek az emberek a közösségen belül is elismertséget vívtak ki, ami ugyancsak jó hatással van az életvitelükre.

„Azok az emberek, akik korábban 10-kor keltek fel és szinte az egész napjuk céltalanul telt, most 6-kor már dolgoznak. A tanulással és a munkával pedig példát mutatnak a gyerekeiknek is, így a most elindult pozitív változások jó eséllyel tovább vihetők a felnövekvő generációban” – mondta a polgármester. Arról is beszélt, hogy „a képzésben lévők között vannak, akiknek korábban nem volt feddhetetlen az életvitelük, most pedig a polgármesteri hivatal szigetelésén dolgoznak. Ez is jól mutatja a változást. A képzések hatására megbízható emberekké, megbízható munkaerővé váltak az emberek. Ennek köszönhetően többen a képzés befejezése után vállalkozásoknál kaphatnak majd munkát, míg másoknak az önkormányzat közfoglalkoztatottként kínál majd munkalehetőséget, így szakmai tudásukat a település javára használhatják.”

A megvalósult képzések tehát sokat segítettek a résztvevők életkörülményeinek javításában, hiszen személyiségfejlődésüknek köszönhetően javult a pszicho-szociális állapotuk, a munkalehetőségek hatására egzisztenciális helyzetük is jobb lett, ráadásul új kis közösségek szerveződtek, amelyeknek a tagjai a tágabb közösség aktív tagjává is váltak.