FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÖZMEGHALLGATÁST
TART

2014. december 23-án
(kedden)

09.00 órától – 12.00 óráig


A KÖZSÉGHÁZA ÉPÜLETÉBEN
A közmeghallgatás témája:

Lakosságot érintő közérdekű kérdések.

A képviselő-testület kéri a lakosságot, valamint a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy a KÖZMEGHALLGATÁSON minél nagyobb számban vegyenek részt és közérdekű kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék a képviselő-testület munkáját.

Fábiánháza, 2014. december 16.
/:Gyarmati Endre sk.:/
polgármester