• IMG_0597
  • IMG_0590
  • IMG_0585

Sajtóközlemény

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben” címmel kezdi új projektje megvalósítását Fábiánháza Község Önkormányzata

2019. április 16.

Fábiánháza Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben” című projektjének megvalósítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 160,19 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt az európai unió támogatásával valósul meg.

 

Fábiánháza Község Önkormányzata támogatási kérelmét nyújtott be a TOP-3.2.1-16 kódszámmal ellátott, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra. 2018. december 18-án támogatásra alkalmasnak minősítették a pályázót. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Fábiánháza a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Az önkormányzati törvény értelmében több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során a Kossuth Lajos u. 47. szám alatt található Általános Iskola és a Kossuth u. 25/A. szám alatt található Polgármesteri hivatal épülete kerül korszerűsítésre.

A projekt fő célja az eu-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségekhez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a gazdasági fejlődésben.

A projekt 2020. december 31. napján kerülhet lezárásra.

További információ kérhető:

Gyarmati Endre polgármester

Elérhetőség

e-mail: penzugyfhaza@freemail.hu

telefon: 06 70/332-33-47

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

(Közszolgállás sorszám: 9499)

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jelen pályázati felhívás a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményeknél intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányul. A vezetői megbízás határozott időre szól: 2023. július 1. – 2028. június 30. A vezetői beosztással történő megbízáshoz szükséges közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a betöltendő munkakör: esetmenedzser. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények integrált szervezeti formában működik, az intézmény által biztosított szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, hajléktalan személyek átmeneti szállása, gyermekjóléti szolgáltatás: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás. (Az intézmény honlap címe: www.eszimateszalka.hu). Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok: az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, irányítása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért; irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért. Felelős a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséért, valamint gondoskodik azok betartásáról; beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Tovább…

Skip to content