• IMG_0597
  • IMG_0590
  • IMG_0585

Fábiánháza Község 22/2006. (V.31.) KT határozattal elfogadott településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006. (VI. 01.) rendeletének módosítása az alábbi 3 területrészre vonatkozóan

Kossuth utca – Rózsavölgy utca – belterületi határ – Dankó Pista utca – Micsurin utca – tervezett kiszolgáló út – és a Hársfa utca
a Petőfi Sándor utca, 417 hrsz-ú kegyeleti park, belterület határ, 0315 hrsz-ú út, 0293/2 hrsz-ú út, a 0293/1 hrsz-ú és a 0287 hrsz-ú árok, a 0283 hrsz-ú és a 0289 hrsz-ú út, a 0291 hrsz-ú út és a belterület határ a 0383/2 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 0370/1 hrsz-ú út – 0354/2 hrsz-ú út – 0385/1 hrsz-ú árok – és a 0382/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészekre
 

Tovább…

Pályázat Fábiánháza Gondozási Központ – Intézményvezetõ

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fábiánháza Község Önkormányzati Képviselő-testület
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Fábiánháza Gondozási Központ Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 87.

Tovább…

Skip to content