• IMG_0597
 • IMG_0590
 • IMG_0585

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra. Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.
Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze
legkésőbb 2022. szeptember 28-án 16.00 óráig hivatalunk felé az innen letölthető nyomtatvány kitöltésével.
A határidő jogvesztő, a később felmerülő igényeket nem áll módunkban továbbítani. Egy háztartással összefüggésben
egy személy élhet igénybejelentéssel.
Továbbá felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy ezen igényfelmérés nem jelent későbbi automatikus támogatást, illetve a felmérés nem a szociális célú tüzelőanyag támogatásra vonatkozik.

Fábiánháza, 2022. 09. 19.

Gyarmati Endre
polgármester

A Gondozási Központ Által Biztosított Szociális Szolgáltatások Intézményi Térítési Díjai 2022 évben

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (VI.23.) Önkormányzati rendelete – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről, a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2021. (XII. 2.) Önkormányzati rendelet módosításáról – alapján

Hatályos: 2022. 08. 01.

 • Étkeztetés: 550 forint/ellátási nap/adag
 • Ebéd házhozszállítás díja: 100 forint/háztartás (változatlan)
 • Házi Segítségnyújtás: 210 forint/ gondozási óra (változatlan)
 • Idősek nappali ellátása (étkeztetés nélkül) 0 forint/ellátási nap (változatlan)

Koch Margit
intézményvezető
Fábiánháza 2022. 07. 15.

Gondosóra

A program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek (65 év felett) egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat a problémájukra. A program része a korszerű ingyenes segélyhívó eszköz, amelyhez egy országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser szolgáltatás kapcsolódik.

Hogyan működik a program?

 • Segítségkérés esetén a bajban lévő felhasználó megnyomja a készülékén található gombot.
 • Az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé.
 • A diszpécserközpont felveszi a kapcsolatot a felhasználóval, értékeli a helyzetet.
 • Kezdeményezi a segítségnyújtást, értesíti a megadott kontaktszemélyt.
 • Indokolt esetben a sürgősségi segélyhívó értesítése is megtörténhet.

A segélyhívó eszközzel az idős ember minden körülmény között képes jelezni (a készülék karon vagy nyakban hordva mindig elérhető).

Nem kell mást tenni, mint viselni a díjmentes jelzőeszközt. Minden jelzésre reagál valaki, a megfelelő intézkedések folyamata pontosan szabályozott. A készülék állapotáról (pl. töltöttség) automatikus jelzést is küld, de önállóan nem cselekszik. Fontos, hogy a készüléket rendszeresen töltse fel, és úgy viselje!

Mire nem használható a jelzőeszköz?

Vészhelyzetben továbbra is a 112-t szükséges hívni, a készülék nem riaszt közvetlenül orvost, hatóságot, nem sürgősségi segélyhívó. Indokolt esetben azonban a diszpécserközpont ebben segíthet. Egészségügyi szakellátás, telemedicina, távdiagnosztika vagy specifikus egészségügyi probléma megoldása nem része a programnak.

A készülék kétirányú kommunikációra képes: jelzést ad és a diszpécsertől hívást fogad. Felhasználása a mobiltelefontól eltér! Nem lehet vele kimenő hívásokat kezdeményezni, és hívásokat fogadni! Csak a diszpécserközponttal lehetséges kommunikálni a készüléken keresztül!

A programról bővebb tájékoztatás elérhető a www.gondosora.hu weboldalon, illetve a következő telefonszámon: 06 1 445 0080, vagy személyesen a Gondozási Központban

Skip to content