• IMG_0597
  • IMG_0590
  • IMG_0585

Tájékoztatás többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentéséről

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal
4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.
Tel. fax: 44/545-050, 44/545-051.
E-mail: hivatal@fabianhaza.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség van a többgenerációs családi házakban élő családok számára is a rezsicsökkentett gázár igénybevételére abban az esetben, ha az általuk lakott ingatlanban legfeljebb 4 (négy ) egymástól elkülönülő, azaz önálló lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkeznek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eljárás kérelem alapján indul. A Jegyző helyszíni szemle után hatósági bizonyítványt állít ki az önálló lakóegységek számáról, mely hatósági bizonyítványt és a hozzá kapcsolódó nyilatkozatot, a fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz. A szolgáltató a benyújtást követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt. A hatósági bizonyítvány kizárólag azokra az önálló lakóegységekre kérelmezhető , amelyek megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 .(XII.20.) Korm.rendelet 105.§-a szerinti lakás meghatározásnak.

Tovább…

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra. Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.
Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze
legkésőbb 2022. szeptember 28-án 16.00 óráig hivatalunk felé az innen letölthető nyomtatvány kitöltésével.
A határidő jogvesztő, a később felmerülő igényeket nem áll módunkban továbbítani. Egy háztartással összefüggésben
egy személy élhet igénybejelentéssel.
Továbbá felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy ezen igényfelmérés nem jelent későbbi automatikus támogatást, illetve a felmérés nem a szociális célú tüzelőanyag támogatásra vonatkozik.

Fábiánháza, 2022. 09. 19.

Gyarmati Endre
polgármester

A Gondozási Központ Által Biztosított Szociális Szolgáltatások Intézményi Térítési Díjai 2022 évben

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (VI.23.) Önkormányzati rendelete – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről, a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2021. (XII. 2.) Önkormányzati rendelet módosításáról – alapján

Hatályos: 2022. 08. 01.

  • Étkeztetés: 550 forint/ellátási nap/adag
  • Ebéd házhozszállítás díja: 100 forint/háztartás (változatlan)
  • Házi Segítségnyújtás: 210 forint/ gondozási óra (változatlan)
  • Idősek nappali ellátása (étkeztetés nélkül) 0 forint/ellátási nap (változatlan)

Koch Margit
intézményvezető
Fábiánháza 2022. 07. 15.

Skip to content