• IMG_0597
  • IMG_0590
  • IMG_0585

Sajtóközlemény

2018.március 13.

Nagykálló Város Önkormányzata

Humán szolgáltatások fejlesztése nagykállóban és térségében”

Nagykálló Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel. 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, 493.709.157 Ft támogatási összegű projekt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

Tovább…

Közmeghallgatás december 29-én (pénteken)

Fábiánháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2017. december 29-én (pénteken) 9:00 órától 11:00 óráig a Községháza épületében.

A közmeghallgatás témája:

Lakosságot érintő közérdekű kérdések.

A képviselő-testület kéri a lakosságot, valamint a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy a KÖZMEGHALLGATÁSON minél nagyobb számban vegyenek részt és közérdekű kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék a képviselő-testület munkáját.

Fábiánháza, 2017. december 22.

Gyarmati Endre sk.
polgármester