Településünk története

A település nevének első írásos említése 1341-ből való, ekkor tűnik fel a Hont-Pázmány nemzetség birtokaként, és ekkor megemlítik másik nevét Bohol-t is.A falu Ecsed, Sárvármonostora, Szentmárton és Terem között feküdt, templomát már ekkor említik: Szent Benedek apát és hitvalló tiszteletére emelték.A falu a XIII. század körül keletkezhetett, valószínüleg a Hontpázmányok egyik tagja telepítette.1332-ben a Hontpázmány nemzetségbeli Mojs fia Mihály adta zálogba.1341-ben a szomszéd Báthori Bereck fiai 82 márkáért megveszik, és ecsedi uradalmukhoz csatolják. A XV. század-ban a Báthoriak mellett a Báth családnak is volt benne birtoka, melyet 1430-ban a rokonok örököltek. Egy része az Országh családnak jutott, de ők elzálogosították 1487-ben a Harasztiaknak. A Báthori család kihalása után egy ideig a királyé volt, később pedig a Bethleneké és Rákócziaké.A falu századokon át az ecsedi uradalomhoz tartozott. 1746-1748 között gróf Károlyi Ferenc vette meg, és egészen a XX. század elejéig a Károlyi család volt a fő birtokosa (Ébele Gábor: Ecsedi uradalom 1898.)Az Ecsedi-láp nyugati szélére települt falu sokat szenvedett az árvizektől. Bizonyára nem kerülte el – a szomszédos Nagyecsed-hez hasonlóan – a különböző hadjáratoknak, a kuruc szabadságharcnak a megpróbáltatásait sem. 1862-ben a faluban nagy tűzvész pusztított, ekkor a község kétharmada leégett. A 2720 hektár területen fekvő településen az 1980-as népszámlálási adatok szerint 1997 lakosa volt, és 729 lakóháza volt – ebből 97 az Előtelek nevű külterületi településen.A település képe 1945 óta sokat változott, önálló általános iskolája van, több középület, üzlet, lakóház épült. A lakosság főként mezőgazdaságból él, vagy a közeli városokba ingázik.

Előtelek

Fábiánháza külterületén található Előtelek, amely a település határába olvadt Üllő falu helyén alakult ki. Első említése 1321-ből való, amikor a Gutkeled nemzetség-beli Pál bán fiai a rokon Báthori Bereckkel elcserélik. (Szab.szatm.i.h.). Későbbi történetéről a források nem szólnak. Előtelek néven azonban a fábiánházi határnak a nagyecsedivel szomszédos részén ma is van egy viszonylag népes tanya. Előtelek két különálló részből jött létre. A múlt század első évtizedeiben (1900-as évek) Piret bárónak volt itt gazdasági tanyája, majorja. Ez Előtelek-tanya, Előtelek néven hivatalosan Nagyecsedhez tartozott, és a báró cselédei lakták. Közelében – de már Fábiánháza területén – kaptak telket az első világháborúból hazatért katonák (Újtelek). Az új településrész később fokozatosan kiépült, a másik pedig elvesztette önállóságát, beolvadt az előbbibe, illetve elsorvadt.Előtelek ma több utcából áll. Villanya, boltja is van, s a környező községekkel autóbuszjárat köti össze. Az 1960-as évekig általános iskolája is volt.

 

 

Skip to content