FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005. (II.28.) RENDELETE

 Költségvetéssel és zárszámadással összefüggő rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

 

 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 13. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §.

A rendelet mellékletében felsorolt  helyi önkormányzati rendeletek jelen rendelet hatálybalépésének napján hatályukat vesztik.

  1. §.

E rendelet 2005. március 01. napján lép hatályba.

Kelt: Fábiánháza, 2005. február hó 24. nap.

/: Papp Tamás :/                       /: Tóth Miklós :/

  polgármester                                jegyző

Kihirdetési záradék : Ez a rendelet  2005. február hó 28. napján került kihirdetésre.

/: Tóth Miklós :/

        jegyző

 

 

Melléklet    a  3/2005. (II.28.)  rendelethez

 

Hatályukat vesztő önkormányzati rendeletek

I.

1.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1991. évi költségvetéséről szóló 2/1991.(III.22.) KT. számú rendelet, valamint az azt módosító  5/1991.(VII.12.) KT.számú rendelet és a 7/1991.(VII.31.) KT. számú rendelet;

2.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1992. évi költségvetéséről szóló 1/1992. (III.16.) KT. számú rendelet, valamint az azt módosító 8/1992.(XII.3.) KT. számú rendelet;

3.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1993. évi költségvetéséről szóló 1/1993. (III.8.) KT. számú rendelet, valamint az azt módosító 8/1993.(XII.2.) KT. számú rendelet;

4.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1994. évi költségvetéséről szóló 1/1994. (II.28.) KT. számú rendelet, valamint az azt módosító 5/1994. (XII.2.) KT. számú rendelet;

5.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1995. évi költségvetéséről szóló 1/1995. (III.3.) KT. számú rendelete, valamint az azt módosító 7/1995. (XII.4.) KT. számú rendelet;

6.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1996. évi költségvetéséről szóló 1/1996. (III.18.) KT. számú rendelet, valamint az azt módosító 6/1996.(XII.2.) KT. számú rendelet;

7.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997.(I.28.) KT. számú rendelet, valamint az azt módosító 5/1997.(VI.2.) KT. számú rendelet és a 9/1997.(XII.1.) KT. számú rendelet;

8.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1998. évi költségvetéséről szóló 1/1998. (II.16.) KT.számú rendelet, valamint az azt módosító 6/1998.(IX.30.) KT. számú rendelet és a 9/1998. (XII.30.) KT.számú rendelet;

9.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1999. évi költségvetéséről szóló 1/1999. (II.18.) KT. számú rendelet, valamint az azt módosító 7/1999. (XII.3.) KT.számú rendelet;

10.       Fábiánháza Község Önkormányzatának 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(II.18.) KT.számú rendelet, valamint az azt módosító  9/2000. (XII.4.) KT.számú rendelet;

11.       Fábiánháza Község Önkormányzatának 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(II.19.) KT.számú rendelet, valamint az azt módosító 10/2001.(XII.3.) KT.számú rendelet;

12.       Fábiánháza Község Önkormányzatának 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002.(II.18.) KT.számú rendelet, valamint az azt módosító 8/2002. (IX.20.) KT. számú rendelet;

13.       Fábiánháza Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003.(II.24.) KT. számú rendelet, valamint az azt módosító 9/2003.(XI.05.) KT.számú rendelet.

II.

1.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1991. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 7/1992.(VII.20.) KT.számú rendelet;

2.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1992. évi költségvetésérnek teljesítéséről szóló 3/1993.(VI.30.) KT.számú rendelet;

3.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1993. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 2/1994. (VI.3.) KT.számú rendelet;

4.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1994. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 2/1995.(IV.3.) KT.számú rendelet;

5.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1995. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 2/1996.(III.29.) KT.számú rendelet.

6.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1996. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 2/1997.(IV.11.) KT.számú rendelet;

7.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1997. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 2/1998. (IV.20.) KT.számú rendelet;

8.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1998. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 2/1999. (IV.30.) KT.számú rendelet;

9.          Fábiánháza Község Önkormányzatának 1999. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 3/2000.(IV.17.) KT.számú rendelet;

10.       Fábiánháza Község Önkormányzatának 2000.évi költségvetésének teljesítéséről szóló 4/2001.(IV.20.) KT.számú rendelet;

11.       Fábiánháza Község Önkormányzatának 2001. évi költségvetésének teljesítéséről szóló  2/2002.(IV.19.) KT.számú rendelet;

12.       Fábiánháza Község Önkormányzatának 2002. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 4/2003.(IV.18.) KT. számú rendelet.

Skip to content