FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV.19.) RENDELETE

Fábiánháza Község Hulladékgazdálkodási Tervéről.

                                                                  

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.     §.

Fábiánháza község közigazgatási területére vonatkozó, Hulladékgazdálkodási Tervet e rendelet melléklete határozza meg.

2.     §.

 

E rendelet  kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Fábiánháza, 2005.  április hó  18.nap.

Skip to content