FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005.(X.28.) RENDELETE

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos szabályozások helyi alkalmazásáról.

 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény hatályba lépésével összefüggésben a jogharmonizáció végrehajtásaként a következőket rendeli el:

1.§.

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott önkormányzati rendeletek vonatkozásában a 2005. évi L III. Törvény 336. §-a alapján

 

Ahol az adott rendelet az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt említi, ott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, ahol  az önkormányzati rendelet államigazgatási eljárást említ, ott közigazgatósági hatósági eljárást kell érteni.

2.§.

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 162. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy Fábiánháza Község közigazgatási  területén, a közigazgatási hatósági ügyek intézése és az ezzel kapcsolatos egyes eljárási cselekmények elektronikus formában nem gyakorolhatóak.

 

3.§.

E rendelet 2005. november 1-én lép hatályba.

Skip to content