FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2002. (VII.05.) KT. számú RENDELETE

Háziorvosi körzet megállapításáról.

 

 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. tv. 25. §. /7/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a település háziorvosi körzetét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

1.     §.

Fábiánháza Község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

 

 

 

2.     §.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kihirdetésének napját és módját a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni.

 

 

A kihirdetés napja: Fábiánháza, 2002.  július  hó   05. nap.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

/: P a p p       Tamás sk.  :/                                  /: T ó t h   Miklós sk.  :/

polgármester                                                             jegyző

Skip to content