Sajtóközlemény

Cím: Fábiánháza Község óvodájának fejlesztése, átalakítása és bővítése
2023. augusztus 31.

A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámú projekt célja a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A projekt címe:
Fábiánháza Község Óvodájának fejlesztése, átalakítása és bővítése

A beruházást a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatása fedezte.
A projekt összköltsége 276 001 647 Ft, melyből 247 399 421 Ft vissza nem térítendő uniós támogatás.

A projekt célja: Fábiánháza Napközi Otthonos Óvodájának minőségi fejlesztése a meglévő épület felújításával, átalakításával és bővítésével, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.

A projekt keretein belül a meglévő férőhelyek minőségi fejlesztése és a hiányzó funkcionális helyiségek kialakítása valósult meg a minőségi óvodai ellátás érdekében. A projekt összhangban van a felhívás céljaival.

A projekt hozzájárult:

  • a neveléshez való hozzáférés javításához
  • a kisgyermekes munkaerőpiacra történő visszatéréshez
  • az óvodában található zsúfoltság felszámolásához
  • a pedagógiai nevelés és az óvoda minőségi fejlesztéséhez
  • a HH és a HHH gyermekek esélyeinek javításához
  • a területi különbségek kiegyenlítődéséhez
  • a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének érvényesítéséhez
  • a fiatal pályakezdő óvodapedagógusok helyben tartásához

A projekt kivitelezésének záró dátuma: 2023.08.31.

A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.4.1-15 “A foglalkoztatottak és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című európai uniós pályázat keretében valósult meg.
A projektről bővebb információ a hivatal@fabianhaza.hu e-mail címen kérhető.

További információ kérhető:
Bagi Zsolt sajtóreferens
Anoment Trade Kft.
4031 Debrecen, Egressy Béni tér 2. 1/1.
bagi.zsolt@anoment.hu

 

Skip to content