Óvodai játszóudvar fejlesztése Fábiánházán

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának b) pontjában szabályozott programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyával összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Fábiánháza Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2021.05.07 21:52:29 időpontban nyújtott be 3283100575 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3283100575 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3293330265

A projekt címe: „Óvodai játszóudvar fejlesztése Fábiánházán”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 4.998.000 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.07.12.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.12.29.

Az önkormányzat folyamatosan törekszik a folyamatos településrehabilitációra, illetve az élhetőbb településkép kialakítására, építéssel-szépítéssel elősegítve a népességmegtartó erejét. A település óvodájának játszóudvarán lévő játékok a mai kor színvonalának, illetve a mostani szabványoknak nem felelnek meg, ezért az önkormányzat tervbe vette a játékok cseréjét, felújítását. Az új óvodai játszóeszközök telepítésével a település egy új, komfortosabb, népszerűbb óvodaudvari létesítménnyel gazdagodik. Cél, hogy a vidéki kistelepülésen élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és lehetőséget biztosítson a szabadidő eltöltésére generációktól függetlenül. Az érintett terület a 4354 Fábiánháza, Rákóczi u. 1., HRSZ: 881/2. alatt található, mely az önkormányzati tulajdonában van.

A megvalósítás során telepítésre került:

– 1 db Játszótéri babaház (Termékszám: bj. 06.),

– 1 db Kétüléses hintaállvány laphinta ülőkével (Termékszám: jf.12/1),

– 1 db Homokozó 3x3m takaróponyvával (Termékszám: jr.10/3×3),

– 1 db Kétszemélyes mérleghinta (Termékszám: jf.13/2),

– 1 db Láncos egyensúlyozó híd (Termékszám: jr.01/2),

– 1 db Rugós játék – egyszemélyes (Termékszám: Rugós játék I.),

– 1 db Kéttornyos játékvár (csúszdával, feljáróval, láncos átjáróval).

A tervbe beállított kültéri játszóeszközök MSZ EN 1176 szabványsorozat szerint bevizsgált, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező termékek, továbbá mindenben megfelelnek a 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben a játszótéri eszközök biztonságára vonatkozó feltételeknek.

Skip to content