TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00042

A kedvezményezett neve: Fábiánháza Község Önkormányzata

A projekt címe: Fábiánháza Község Óvodájának fejlesztése, átalakítása és bővítése

A szerződött támogatás összege: 195 682 541 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Fábiánháza Község Önkormányzata 2016. május 23. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez a Fábiánháza Napközi Otthonos Óvodájának meglévő épület felújítására, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok vezetője 195 682 541 Ft, azaz százkilencvenötmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszáznegyvenegy forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélt.

Fábiánháza Község Önkormányzata a 195 682 541 forint európai uniós támogatás segítségével Fábiánháza Napközi Otthonos Óvodájának meglévő épületének minőségi fejlesztését valósítja meg.

A projekt célja: Fábiánháza Napközi Otthonos Óvodájának minőségi fejlesztése a meglévő épület felújításával, átalakításával és bővítésével, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.

A projektben tervezett fejlesztés a meglévő férőhelyek minőségi fejlesztését és a hiányzó funkcionális helyiségek kialakítását célozza a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben előírt követelményeknek való megfelelés és a minőségi óvodai ellátás érdekében. A projekt összhangban van a felhívás céljaival.

A projekt hozzájárul:

A neveléshez való hozzáférés javításához

A kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez

Az óvodában található zsúfoltság felszámolásához

A pedagógiai nevelés és az óvoda minőségi fejlesztéséhez

A HH és HHH gyermekek esélyeinek javításához

A területi különbségek kiegyenlítődéséhez

A mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének érvényesítéséhez

A fiatal pályakezdő óvodapedagógusok helyben tartásához.

Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Fábiánháza Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesül.

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00042

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. december 31.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Skip to content