TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006

 

Fábiánháza Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-SB1

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006

Támogatás összege: 160 193 300 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben” címmel kezdi új projektje megvalósítását Fábiánháza Község Önkormányzata

2019. április 16.

Fábiánháza Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben” című projektjének megvalósítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 160,19 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt az európai unió támogatásával valósul meg.

Fábiánháza Község Önkormányzata támogatási kérelmét nyújtott be a TOP-3.2.1-16 kódszámmal ellátott, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra. 2018. december 18-án támogatásra alkalmasnak minősítették a pályázót. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Fábiánháza a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Az önkormányzati törvény értelmében több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során a Kossuth Lajos u. 47. szám alatt található Általános Iskola és a Kossuth u. 25/A. szám alatt található Polgármesteri hivatal épülete kerül korszerűsítésre.

A projekt fő célja az eu-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségekhez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a gazdasági fejlődésben.

A projekt 2020. december 31. napján kerülhet lezárásra.

További információ kérhető:

Gyarmati Endre polgármester

Elérhetőség

e-mail: penzugyfhaza@freemail.hu

telefon: 06 70/332-33-47

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Fábiánháza Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-SB1

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006

Támogatás összege: 160 193 300 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben

Befejeződött a Kossuth Lajos utca 47. és 25/A. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése

A 2018-ban benyújtott, majd még ugyanezen év végén támogatásban részesített TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben” című projekt lezárásra került. Az érintett 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 47. szám alatti Általános Iskola és a 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A. szám alatti Polgármesteri Hivatal épülete egy átfogó energetikai korszerűsítésen esett át az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetően. Több, mint 160,19 millió forint támogatás igénybevételének segítségével az alábbi célok elérése vált lehetővé:

 • havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,

 • munkahely teremtés,

 • a rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez,

 • a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése

 • környezettudatos szemlélet erősítése,

 • a hazai megújuló energia hasznosítás arányának növelése

Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükséges volt a tervezett fejlesztésre, hiszen az érintett épületek elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bírtak.

Rövidtávon mindenképpen szükséges volt a kiadások csökkentése. Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épületek állapotából adódóan a fűtési költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a jelen projekt keretében érintett intézmények épületeinek energetikai racionalizálása.

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak.

Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelent meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.

A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói ill. látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté vált.

A projekt 2022. június 30. napján került lezárásra.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Fábiánháza Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-SB1

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006

Támogatás összege: 160 193 300 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban
nyert pályázatot Fábiánháza Község Önkormányzata

Fábiánháza Község Önkormányzata 2018. augusztus 31. napján nyújtott be támogatási kérelmet a TOP-3.2.1-16-SB1 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívásra. A jogosultsági feltételek teljesítését követően 2018. december 18. napján megítélésre került a támogatás, majd 2019.03.25. napján hatályba lépett a Támogatási Szerződés.

A projekt előzményei, kiváltó oka:

Fábiánháza Község Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásfoka jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket. A nyílászárók cseréje nem minden esetben valósult meg. Az a néhány épület, amin már megtörtént a fejlesztés kedvezőbb energetikai képet mutat, azonban a többi hiányosság még itt is komoly beruházást követel meg. A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Korábbi fejlesztései során is jelentős mértékű megújuló energiafelhasználást valósított meg. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia kiaknázására, hiszen hőszigetelési, nyílászáró és fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos energiahatékonysági munkát és napelem rendszer kivitelezését tervezi.

A projekt célja, tervezett fejlesztések:

Cél az eu-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségekhez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a gazdasági fejlődésben. Az önkormányzati törvény értelmében több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során Kossuth Lajos u. 47. szám alatt található Általános Iskola és Kossuth u. 25/A. szám alatt található Polgármesteri hivatal épülete kerül korszerűsítésre. Az iskola esetén komplex energetikai (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés és napelem rendszer telepítés) míg a Polgármesteri hivatal esetében csupán napelemes beruházás történik. Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükséges a kiadások csökkentése. Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épület állapotából adódóan a fűtési költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmények épületeinek energetikai racionalizálása. Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához. A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói ill. látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

A projekt ütemezése:

Várhatóan 2019 III. negyedévében lefolytatásra kerül a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás, melynek keretében kiválasztásra kerül a szakmailag legmegfelelőbb vállalkozó. Az azt követő 1 évben megvalósításra kerül minden korszerűsítési folyamat, majd 2020 év végén lezárásra kerül a projekt.

A projekt tervezett befejezése: 2020. december 31.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Fábiánháza Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-SB1

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006

Támogatás összege: 160 193 300 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fábiánháza községben”
című projekt a végéhez közeledik

Fábiánháza Község Önkormányzata által megpályázott, majd támogatásban részesített, TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00006 kódszámú projekt kivitelezési feladati a végéhez értek. A 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos u. 47. (hrsz.: 856) szám alatt található Általános Iskola művelési ágként funkcionáló, illetve a 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A. (hrsz.: 835/1) szám alatt található Polgármesteri hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése került megvalósításra. 2019. október 11. napján került megindításra nyílt eljárás keretében a projekt célját képező kivitelezési feladatok tekintetében a közbeszerzési eljárás. A legkedvezőbb ajánlatot adó Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi feladatok ellátása tekintetében írta alá a Vállalkozási Szerződést 2020. január 30. napján:

1. rész: Jelen beruházás keretében megvalósul a Fábiánháza önkormányzati tulajdonú Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése az alábbi területeken:

 • Külső nyílászárók cseréje (legalább 1,15W/m2K átlagos hőátbocsátási tényezőjű) korszerű műanyag és fém nyílászárókra.

 • Padlásfödém hőszigetelése (legalább 0,035 W/mK hővezetés tényezőjű) 20 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.

 • Ferde tető hőszigetelése (legalább 0,035 W/mK hővezetés tényezőjű) 10 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.

 • Külső fal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12cm vastagságú AUSTROTHERM EPS 80 GRAFIT hőszigetelő anyaggal.

 • Lábazati fal hőszigetelése (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 10 cm vastagságú XPS hőszigetelő anyaggal.

 • Külső fal hőszigetelése tűzgátló sávok kialakítása (legalább 0,036 W/mK hővezetés tényezőjű) 12 cm vastagságú Weber kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal.

 • Projektarányos akadálymentesítés.

 • Épületgépészeti, többek között fűtés korszerűsítése.

 • Napelemes rendszer kiépítése (92db SUNTECH STP 275W napelem modul, 25 kW-os rendszer)

2. rész: Fábiánháza Község Önkormányzata önfogyasztás csökkentő beruházása a Polgármesteri Hivatal épületén valósul meg, a rendszer névleges villamos teljesítménye összesen 6 kW-os.

 • 22db SUNTECH STP 275W napelem modult tartalmaz

 • A kialakított elszámolási fogyasztásmérés feszültségszintje 0,4kV.

 • Az egyenáramú csatlakozások MC4 típusú elemek alkalmazásával készülnek.

 • Az inverterek névleges csatlakozási teljesítménye: 6 kVA

A fent nevesített feladatokat a kivitelező 2020. novemberében jelentette készre, melyet követően aláírásra került a teljesítési igazolás és kiállításra került a végszámla is.

A projekt zárása hamarosan várható.

 

Skip to content