Pályázat adóügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Ügyintéző-Pénztáros munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth utca 25/A.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont “Pénzügyi és számviteli feladatkör”
Ellátandó feladatok:
Helyi adókkal (helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója,talajterhelési díj) kapcsolatos adóigazgatási feladatok, idegen eredetű és saját adótartozások behajtása. Adóügyi feladatok ellátása az ASP rendszerben történik. Pénztári és pénztárosi feladatok ellátása Fábiánháza Község Önkormányzata, Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal, Fábiánháza Óvoda, Fábiánháza Gondozási Központ, Fábiánháza Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Fábiánházi Általános Művelődési Központ forint pénztáraival kapcsolatban; – Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kiadása, kezelése és elszámolása, utalványok kezelése; – a pénztárkönyveléshez kapcsolódó számviteli feladatok analitikus támogatása. A pénztárosi feladatok ellátása az ASP rendszerben történik.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási feladatok ellátása, idegen eredetű és saját adótartozások behajtása. Pénztári és pénztárosi feladatok ellátása. A 29/2012. (III.7) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 19. pontja szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség: vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
• ASP rendszer használatának ismerete
• Szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv.84-85 §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báthori Gábor jegyző nyújt, a 44/545-050-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4354 Fábiánháza, Kossuth utca 25/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Fh/1017/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi Ügyintéző-Pénztáros.
• Személyesen: Báthori Gábor jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth utca 25/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.fabianhaza.hu – 2021. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Skip to content