A SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály hirdetménye

SZ-SZ-B Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Ügyiratszám: 256803/2/2023
Tárgy: Felhívás adategyeztetésre hirdetményi
Ügyintéző: Biró Nikolett
Telefon: 06-44-500-650

HIRDETMÉNY
Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2. ) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan- nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé:

A hirdetmény közlésének/kifüggesztésének napja: 2023. június 50.

A hirdetmény levételének napja: 2023. szeptember 28.

Az eljáró hatóság megnevezése: Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.

Az ügy száma: 256803/2/2023

Az ügy tárgya: Adategyeztetési eljárás a közhiteles ingatlan- nyilvántartásból hiányzó természetes személyazonosító adatok pótlása céljából

Ügyfél neve (természetes személyazonosító adatai): — Baksa Bálintné Harcsa Emilia

Ügyfél utolsó ismert lakcíme: 4354 Fábiánháza, Kossuth utca 105

Az eljárás megindításának napja: 2023.03.14.

Az ügyben érintett helyrajzi szám(ok):
Fábiánháza külterület 0118/1
Fábiánháza külterület 0118/24
Fábiánháza külterület 0118/4
Fábiánháza külterület 0118/5
Fábiánháza külterület 0121/7
Fábiánháza külterület 0121/10
Fábiánháza külterület 0166/10
Fábiánháza külterület 0180/1
Fábiánháza külterület 0290/1
Fábiánháza külterület 0392/23
Fábiánháza külterület 0392/21
Tiborszállás külterület 0148/2

Tovább…

A Nemzeti Földügyi Központ Hirdetménye

NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektár térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
Az ingatlanok értékesítéséhez az NFK elvégezteti az ingatlanok értékbecsléseit, amelyek minden esetben megfelelNFK a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a földrészletNFK eladás vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához — a 4/B. §-ban foglaltak kivételével – el kell végeztetni az érintett földrészlet forgalmi értékbecslését (a továbbiakban: értékbecslés). Az eladásra vagy cserére vonatkozó döntés értékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslésben rögzített érvényességi időn belül hozható meg. Ertékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslésben megállapított forgalmi értéknél alacsonyabb ellenértéket az adásvételi és a csereszerződésben megállapítani nem lehet.
Az ingatlanok értékesítéséhez szükséges értékbecslési szakvélemény elkészítésére a meghirdetést követően kerül sor, a benyújtott vételi ajánlatok figyelembe vételével. erre tekintettel a hirdetményben minimális ellenérték nem szerepel.

Tovább…

Skip to content