Hatályos rendeletek

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (VII.11.)R E N D E L E T E
Készült: 2008. július 07.
A közterületek használatáról.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 17.) R E N D E L E T E
Készült: 2008. ápirlis 15.
Fábiánháza Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének teljesítésérõl.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 1/2008. (II. 22.) R E N D E L E T E
Készült: 2008. február 19.
Fábiánháza Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésérõl.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 6/ 2007. (XI.12.) RENDELETE
Készült: 2007. november 08.
Az intézményi térítési díjak megállapításáról.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. /XII. 27./ R E N D E L E T E
Készült: 2007. december 21.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 4/2005.(II.25.) rendelet módosításáról.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. ( III. 30.) R E N D E L E T E
Készült: 2007. március 28.
A temetõkrõl és a temetkezésrõl

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (XI.12.) RENDELETE
Készült: 2007. november 08.
A képviselõ-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 6/2003. /IX.15./ rendelet módosításáról

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 11/1991. (XII.31.) KT. számú
Készült: 1991. december 31.
Rendelet a helyi iparûzési adóról.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (III.29.) KT.számú
Készült: 1996. március 29.
Az elsõ lakáshoz jutás helyi támogatásáról.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 6/2000. (VII.01.) KT. számú R E N D E L E T E
Készült: 2000. július 01.
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérõl.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ-TESTÜLET 3/2001. (III.26.) KT. számú R E N D E L E T E
Készült: 2001. március 26.
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 8/2001. (XI.09.) KT. számú R E N D E L E T E
Készült: 2001. november 09.
A Képviselõ-testület hivatalának köztisztviselõit megilletõ egyes juttatásokról és támogatásokról.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2002. (VII.05.) KT. számú R E N D E L E T E
Készült: 2002. július 05.
Háziorvosi körzet megállapításáról.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 5/2002. (VII.05.) KT. számú R E N D E L E T E
Készült: 2002. július 05.
Önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérõl.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 /2003.(IX.15.) RENDELETE
Készült: 2003. szeptember 15.
A képviselõ-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 3/2005. (II.28.) R E N D E L E T E
Készült: 2005. február 24.
Költségvetéssel és zárszámadással összefüggõrendeletek hatályon kívül helyezésérõl.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2005.(II.25.) R E N D E L E T E
Készült: 2005. február 25.
-A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV.19.) R E N D E L E T E
Készült: 2005. április 18.
Fábiánháza Község Hulladékgazdálkodási Tervérõl.

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 9/2005.(X.28.) R E N D E L E T E
Készült: 2005. november 01.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos szabályozások helyi alkalmazásáról.

Skip to content