Pályázat pénzügyi előadó munkakör betöltésére

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal – pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth utca 25/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési feladatok.

Ellátandó feladatok:

Fábiánháza Község Önkormányzata, Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal, Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza, Gondozási Központ, Fábiánháza Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének és beszámolójának elkészítése, főkönyvi számlák egyeztetése a könyveléssel, kontírozással, pénzügyi ügyintézéssel, a vonatkozó nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatásokkal, leltározással, készletek nyilvántartásával kapcsolatos pénzügyi- gazdálkodási feladatok végrehajtása. Élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi feladatok. Számviteli kataszteri nyilvántartási feladatok, pénzügyi és számviteli analitikus nyilvántartások vezetése. Könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben történik.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

29/2012. (III.7) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 19. pontja szerinti- Pénzügyi és számviteli feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség;vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,informatikai, műszaki,logisztikai, menedzseraszisztens szakképesítés,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
 • ASP rendszer ismerete,
 • Szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv.84-85 §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báthori Gábor jegyző nyújt, a 44/545-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Fh/493/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.
 • Személyesen: Báthori Gábor jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 25/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Skip to content